WelkomWerkwijzeParticulierZakelijkAdministratiePersoonlijk Gebonden BudgetContact  
  Uw wensen staan centraal  
  Na een oriënterend gesprek dat bij u thuis of
op de werkplek wordt gehouden, dit om al
meteen een zo volledig mogelijk beeld te
krijgen van de cliënt en situatie, worden
problemen en wensen geïnventariseerd.
In mijn werkwijze staan uw wensen centraal.

Tijdens het gesprek wordt een plan van aanpak
gemaakt van alles wat u zou willen verbeteren
en welke begeleiding ik u kan bieden.
Vervolgens wordt het plan van aanpak met
daarin de te verrichte werkzaamheden en
het geschatte aantal uren die kunnen bestaan
uit enkele uren, dagdelen of dagen,
opgenomen in een offerte.

Na ondertekening van de offerte wordt in
overleg de datum/data vastgelegd, ook in de
avonduren en in het weekend, waarop ik
samen met u aan de slag ga.

  De mogelijkheid bestaat dat in overleg tussen-
tijds het plan van aanpak, met bijbehorende
offerte, wordt bijgesteld.

Na afronding van de opdracht, neem ik na een
maand nogmaals contact met u op om de
opdracht te evalueren en af te sluiten. Dit kan
in de vorm van een kort bezoek of een
telefonisch gesprek.

Bij de beroepsvereniging NBPO heb ik de
opleiding gedaan voor Professional Organizer.
De ‘code van ethiek’ van de Nederlandse
Beroepsvereniging van Professional Organizers
(NBPO) is van toepassing op mijn werk. Dat biedt
u een garantie voor integriteit en kwaliteit van de
dienstverlening. ROB Professional Organizer
staat er garant voor, dat alles wat wordt
besproken en gezien vertrouwelijk wordt
behandeld.
 
ROBBEN ORGANIZING BUREAU T 06-13611064 E info@roborganizing.nl