WelkomWerkwijzeParticulierZakelijkAdministratiePersoonlijk Gebonden BudgetContact  
  PersoonsGebonden Budget  
  Sinds 1 april 2003 kunnen houders van een
persoonsgebonden budget (PGB) ook de diensten
van een professional organizer inkopen.

In uw persoonlijke of gezinssituatie kan het
nodig zijn om (tijdelijk) extra hulp te krijgen.
Er gebeurt iets onverwachts of er wordt een
diagnose gesteld, waardoor de dagelijkse
dingen in huis en gezin niet meer soepel gaan.
 
Vanaf 2015 is de gemeente WMO verantwoor-
delijk voor ondersteuning en begeleiding.
Vraag eerst bij uw gemeente naar de mogelijk-
heden over het zelf hulp kiezen (‘inkopen’)
en betalen vanuit het persoonsgebonden
budget (PGB).
  Met een toegewezen PGB-budget begeleiding
kan ik u helpen met:
- Het samen wegwerken van achterstand in het
- huishouden (kamers, kasten, stapels) en in de
- administratie;
- Het aanleren van nieuwe routines en werk-
- wijzen in de veranderde situatie;
- Het geven van ondersteuning in de vorm van:
- Coaching, krijgen van overzicht over de dag,
- de week en de maand, het aanpakken van
- klusjes en taken;
- Het goed op orde houden van uw PGB-
- administratie.

Kijk voor meer informatie op:
www.persaldo.nl de vereniging voor mensen
met een persoonsgebonden budget.
 
ROBBEN ORGANIZING BUREAU T 06-13611064 E info@roborganizing.nl